Missió i visió

Cada projecte de la Fundació té uns objectius educatius clars que estan en consonància amb la Missió i la Visió de l’entitat, així com amb la Finalitat fundacional.

Missió

Millorar la qualitat de vida dels infants, joves i famílies, especialment a persones en situació de vulnerabilitat, promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una acció preventiva i comunitària on l’educació i l’acció social siguin la base.

La Fundació Educativa Can Palet - Ca n’Anglada està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3193
Infants de Fem Camí, a Ca n'Anglada
Infants de l'Esplai Can Palet, reformant l'hort

Visió

Ser una entitat de referència en acció sociocomunitària a la ciutat que:

  • Previngui situacions de risc i redueixi l’impacte d’aquestes en els diferents col·lectius de la societat.
  • Esdevingui mitjancera  entre les persones i l’entorn.
  • Reivindiqui polítiques que garanteixin els drets i la igualtat d’oportunitats de les persones
  • Doni valors a les capacitats i potencialitats de cada persona.
  • Generi escenaris que facilitin l’apoderament de la persona.

Finalitat fundacional

“Acompanyar els infants, joves i famílies de la ciutat, especialment a persones en situació de vulnerabilitat, promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una intervenció preventiva i comunitària on l’educació i l’acció social siguin la base.”

Article 5. Estatuts de la Fundació

Menú