Casals d’agost

60 infants

8 professionals

del 2 d’agost al 3 de setembre

Escola Agustí Bartra

Infants fent tallers al casal d'estiu de Ca n'Anglada

Objectius

  • Fer protagonista a l’infant / jove del procés educatiu.
  • Vetllar per a que els casals siguin assequibles per a tothom i oberts a tota la població infantil i juvenil, des de P3 cursat fins als 17 anys, en igualtat de condicions.
  • Oferir una activitat lúdica i educativa en l’àmbit del lleure de qualitat en el període de vacances.
  • Oferir una activitat que compleixi la normativa vigent.
  • Facilitar el treball en xarxa entre les entitats de Terrassa.
  • Exigir a l’administració un nivell de suport adequat a les necessitats del projecte i de la ciutat.
  • Fomentar la cooperació, el suport i la implicació de les famílies en la tasca educativa amb els infants.
  • Oferir un treball pedagògic que ajudi a fomentar la convivència, la responsabilitat, el respecte mutu i la cooperació.

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú