Canpa Xics

80 infants participants

10 professionals de l’àmbit social

Octubre – juny

5h/setmana  de reforç acadèmic

Infants al pati de Canpa Xics

Objectius

Els objectius generals del Centre Diari són:

  • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
  • Afavorir la socialització i la integració dels i les menors i les seves famílies.
  • Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
  • Compensar dèficits socioeducatius.
  • Adquirir aprenentatges i competències.
  • Acompanyar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.

El projecte

La nostra activitat de Centre obert es porta a terme de dilluns a divendres entre les 16:00 i les 19:30h. Dins d’aquest horari, els grups d’infants tenen diferents hores i dies d’assistència d’acord amb les necessitats del grup i de l’espai.

Actualment els 80 infants assistents estan distribuïts en 8 grups de 10 infants, separats per edats. Cada grup està dinamitzat per una educadora referent, que és qui fa el seguiment de cada infant i l’acompanya en tot el procés educatiu dins del centre. La relació de vincle que s’estableix entre l’educadora i l’infant és clau en el procés educatiu i és un dels motors de la nostra metodologia de treball.

Activitat de circ del grup de grans a Canpa Xics
Infants de Canpa Xics, jugant a l'Hort a la seu de la Fundació, al barri de Can Palet

Espai de lleure

L’Espai de lleure és un espai distès d’acció socioeducativa on l’eina de treball per a l’equip educatiu és el lleure que es fa palès mitjançant el joc i les dinàmiques grupals.

L’equip educatiu elabora un calendari d’activitats que dissenya i prepara, d’acord amb els objectius educatius establerts. Aquestes activitats són el màxim de dinàmiques possible, per tal de captar l’interès i la motivació dels infants, ja que mitjançant aquestes activitats es treballa la cohesió dels infants i la seva autonomia.

Són elements clau de la nostra intervenció en l’espai de lleure l’educació per la interculturalitat, la coeducació i l’educació en valors.

Aula oberta

L’Aula Oberta és un espai de suport on l’infant fa les tasques escolars acompanyat/da d’una persona adulta que pot resoldre alguns dubtes i guiar-lo/la. Es tracta d’un procés educatiu integral, que afavoreix i posa a disposició de l’infant els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa i responsabilitat vers el seu procés d’aprenentatge. L’acció socioeducativa s’adapta a les necessitats educatives de cada infant per reforçar les àrees on presenta més dificultats, treballar els hàbits d’estudi i reforçar la seva autonomia en tot el seu procés educatiu.

L’educador/a referent elabora un Pla Educatiu Individualitzat (PEI) conjuntament amb la coordinadora pedagògica de l’entitat i realitzen un seguiment dels objectius i accions establertes en cada cas.

S’estableixen vies de coordinació periòdica amb tots els i les agents educatius/ves que intervenen en la vida de l’infant (família, escola, esplai, educadora de Serveis Socials, …) per tal de definir pautes de treball coordinades, en concordança amb les necessitats reals detectades, fent-los/les presents en els processos que afecten l’infant.

Infants de Canpa Xics fent deures

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú