Ègara

40 infants participants

3 professionals

Octubre – juny

5h/setmana de reforç acadèmic

Infant rebent suport acadèmic al projecte de Centre diari d'Ègara

El projecte d’Ègara

El Centre Diari és un espai que ofereix activitat diària al barri, en horari extraescolar, realitzant una intervenció socioeducativa per a infants en el lleure. El projecte es caracteritza per ser un espai inclusiu i socialitzador, aconseguint un clima intercultural basat en el respecte, la tolerància, el diàleg i l’enteniment mutu.

Per altra banda, com a Centre Diari som un agent educatiu,  acompanyem l’infant en els processos educatius i donem eines que afavoreixin el desenvolupament personal. Es fa un seguiment individual i familiar, coordinacions amb escoles, famílies, serveis socials i altres agents professionals que intervenen amb l’infant i joves.

La finalitat del projecte es oferir un recurs educatiu i social que permeti prevenir i identificar situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social, tractant d’abordar i reduir la seva influència aconseguint un apoderament individual en tots els aspectes de la vida de l’infant.

El Centre diari està obert de dilluns a divendres (excepte festius) de 16:00h a 19:30h, seguint el calendari escolar. La intervenció directa amb els infants és de 17:00h-19:00h i s’agrupen de la següent manera:

  • Grup 1: p5, 1r i 2n de Primària.
  • Grup 2: 3r, 4rt, 5è i 6è de Primària.

Objectius

  • Prevenir i detectar situacions de vulnerabilitat.
  • Potenciar el desenvolupament integral de l’infant i la seva família en un espai socioeducatiu en el seu context.
  • Afavorir la socialització i la inclusió dels infants independentment de les seves condicions físiques, socials, econòmiques i/o culturals.
  • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències.
Infants fent deures al projecte de Centre diari Ègara
Infant llegint al projecte de Centre diari Ègara

Reforç acadèmic

El Reforç acadèmic és un espai de suport on l’infant fa les tasques escolars acompanyat/da d’una persona adulta que pot resoldre alguns dubtes i guiar-lo/la. Es tracta d’un procés educatiu integral, que afavoreix i posa a disposició de l’infant els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa i responsabilitat vers el seu procés d’aprenentatge. L’acció socioeducativa s’adapta a les necessitats educatives de cada infant per reforçar les àrees on presenta més dificultats, treballar els hàbits d’estudi i reforçar la seva autonomia en tot el seu procés educatiu.

Espai de lleure

L’Espai de lleure és un espai distès d’acció socioeducativa on l’eina de treball per a l’equip educatiu és el lleure que es fa palès mitjançant el joc i les dinàmiques grupals.

L’equip educatiu elabora un calendari d’activitats que dissenya i prepara, d’acord amb els objectius educatius establerts. Aquestes activitats són el màxim de dinàmiques possible, per tal de captar l’interès i la motivació dels infants, ja que mitjançant aquestes activitats es treballa la cohesió dels infants i la seva autonomia.

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú