Fem Camí

80  Infants amb atenció directa

8 professionals de l’àmbit social

Octubre – juny

3h/setmana de reforç acadèmic

Taller de cuina amb infants de Fem Camí

Objectius

  • Prevenir i detectar situacions de risc social i de trencament amb la família i amb l’escola.
  • Afavorir la socialització i la inclusió social dels infants i adolescents i les seves famílies independentment de les seves condicions físiques, econòmiques, socials, culturals, etc.
  • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants i joves.
  • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències.
  • Acompanyar i orientar a les famílies en els processos educatius i de socialització que afecten als seus fills.
  • Potenciar la funció dels projectes com a servei d’iniciatives i recursos de la zona que afavoreix la coordinació amb altres nuclis associatius, institucions i centres d’educació en el lleure.

Reforç escolar

Espai de suport on l’infant fa les tasques escolars acompanyat/da d’una persona adulta que pot resoldre alguns dubtes i guiar-lo/la. Es tracta d’un procés educatiu integral, que afavoreix i posa a disposició de l’infant els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa i responsabilitat vers el seu procés d’aprenentatge. L’acció socioeducativa s’adapta a les necessitats educatives de cada infant per reforçar les àrees on presenta més dificultats, treballar els hàbits d’estudi i reforçar la seva autonomia en tot el seu procés educatiu.

L’educador/a referent elabora un Pla Educatiu Individualitzat (PEI) conjuntament amb la coordinadora pedagògica de l’entitat i realitzen un seguiment dels objectius i accions establertes en cada cas.

Des d’una perspectiva comunitària, s’estableixen vies de coordinació periòdica amb tots els agents educatius que intervenen en la vida de l’infant (família, escola, esplai, educadora de Serveis Socials, …) per tal de definir pautes de treball coordinades, en concordança amb les necessitats reals detectades, fent-los/les presents en els processos que afecten l’infant.

infant berenant al projecte Fem Cami
Infants i una mare jugant a la xarranca al pati de Fem Camí

Lleure educatiu

Espai distès d’acció socioeducativa on l’eina de treball per a l’equip educatiu és el lleure que es fa palès mitjançant el joc i les dinàmiques grupals.

L’equip educatiu elabora un calendari d’activitats que dissenya i prepara, d’acord amb els objectius educatius establerts. Aquestes activitats són el màxim de dinàmiques possible, per tal de captar l’interès i la motivació dels infants, ja que mitjançant aquestes activitats es treballa la cohesió dels infants i la seva autonomia.

Són elements clau de la nostra intervenció en l’espai de lleure l’educació per la interculturalitat, la coeducació i l’educació en valors.

Atenció psicològica

Servei que ofereix l’entitat a aquells infants i famílies que presenten més dificultats. La psicòloga del centre realitza un seguiment quinzenal de 10 infants i de 5 famílies.

infants jugant al Centre Diari Fem Camí

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú