Canpa Jove

40 joves entre 12 i 16 anys

4 professionals

80% de continuïtat acadèmica després de l’ESO

Octubre – juny

Objectius

  • Donar suport al i la jove per a la millora del seu rendiment acadèmic.
  • Oferir al i la jove alternatives d’oci i lleure.
  • Acompanyar el i la jove en el seu procés de desenvolupament psicosocial.
  • Desenvolupar valors de convivència, igualtat de gènere i participació.
  • Prevenir i reduir conductes de risc.
  • Garantir l’alimentació saludable de joves en situació de pobresa.
  • Acompanyar els i les joves en la seva transició al món adult, en els àmbits personals, acadèmics i/o laborals.

Suport acadèmic

Els i les joves reben suport en la realització de les tasques escolars i en l’estudi de manera diària. Cada tarde s’ofereix un espai compartit on poden fer els seus deures amb l’acompanyament de professionals que, en coordinació amb l’institut i altres agents educatius, fan un seguiment del o la jove.

Dues joves davant la pantalla de l'ordinador en el Suport acadèmic de Canpa Jove

Espai de lleure

Pel que fa a l’àmbit del lleure, a Canpa Jove oferim alternatives d’oci més enllà del relacionat amb les activitats de consum que els arriba per altres vies. Així, organitzem setmanalment tallers i activitats relacionades amb la natura, la cultura, les arts, l’aprenentatge-servei a la comunitat i l’autodescobriment. Donem molta importància a aquestes activitats, tant com a les de seguiment acadèmic i per això la seva assistència es considera obligatòria.

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú