Casals d’estiu

80 joves

12 professionals

Juliol

Ca n’Anglada | Can Palet

Casals d’estiu Joves Can Palet

 • Lloc de realització: Seu de l’entitat (Carrer Colom, 129)
 • 27 de juny a 15 de juliol
 • de 9 a 14h
 • 165 €
 • Menjador de 14 a 15:30h (84€)

Casals d’estiu Joves Ca n’Anglada

 • Lloc de realització: Seu de l’esportiu (Mossèn Àngel Rodamilans, 223)
 • 27 de juny al 22 de juliol
 • de 9 a 14h
 • 220 €
 • Menjador de 14 a 15:30h (114€)
Joves durant els Casals d'estiu a Ca n'Anglada

Objectius

 • Afavorir un temps de lleure de qualitat a joves de Terrassa.
 • Oferir alternatives d’oci educatiu que afavoreixin que el/la jove conegui el seu entorn.
 • Aplicar la sostenibilitat en la vida quotidiana.
 • Construir una ciutat sense desigualtat.
 • Afavorir l’esperit crític i la transformació social.
 • Fer protagonista el/la jove del procés educatiu.

Mesures de prevenció

Les activitats i projectes amb intervenció directa compleixen tots els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya. 

S’ha creat un  Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures i un Pla de Confinament. Una part de l’avaluació d’aquests es podrà realitzar amb el seguiment diari a través de la fitxa de comprovació de símptomes per a l’acollida i seguiment en activitats de lleure d’estiu i amb la comprovació i seguiment per part de la figura de la responsable, la qual vetllarà per  que es portin a terme totes les mesures previstes.

Joves fent un taller al Casal d'estiu de Can Palet

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú