Casals d’estiu

80 joves

12 professionals

Juliol

Ca n’Anglada | Can Palet

Joves durant els Casals d'estiu a Ca n'Anglada

Objectius

  • Afavorir un temps de lleure de qualitat a joves de Terrassa.
  • Oferir alternatives d’oci educatiu que afavoreixin que el/la jove conegui el seu entorn.
  • Aplicar la sostenibilitat en la vida quotidiana.
  • Construir una ciutat sense desigualtat.
  • Afavorir l’esperit crític i la transformació social.
  • Fer protagonista el/la jove del procés educatiu.

Mesures de prevenció

Les activitats i projectes amb intervenció directa compleixen tots els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya. 

S’ha creat un  Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures i un Pla de Confinament. Una part de l’avaluació d’aquests es podrà realitzar amb el seguiment diari a través de la fitxa de comprovació de símptomes per a l’acollida i seguiment en activitats de lleure d’estiu i amb la comprovació i seguiment per part de la figura de la responsable, la qual vetllarà per  que es portin a terme totes les mesures previstes.

Joves fent un taller al Casal d'estiu de Can Palet

Finançament

Aquest projecte compta amb el suport de

Menú