Transparència

Per tal d’assolir els objectius establerts i dur a terme els diferents projectes, la Fundació Educativa Terrassa gestiona recursos econòmics propis, donacions de tercers, i subvencions econòmiques d’institucions públiques i privades.

En aquest sentit, assumim el nostre compromís ètic d’informar les persones interessades dels nostres comptes i activitats. Així, i en compliment de la Llei 21/2014, de 29 de desembre, donem a conèixer en aquest apartat els comptes anuals i les memòries corresponents a cada exercici, així com altra documentació pròpia de la Fundació

nen rentant-se les mans a la Fundació Educativa Terrassa
Menú